ניתן ליצור קשר עם מערכת והלכת בדרכיו במערכת הטלפונית ב 029999183
או לפנות למייל: vehalachta@gmail.com